Netinus Spółka z o.o.
Prezes Zarządu & Dyrektor Generalny

E-Mail:
Wojtek@Gaweda.com
lub
E-Mail: Zarzad@Netinus.pl